مرد مفرد

دغدغه‌های یک بسیجی واقعی

مرد مفرد

دغدغه‌های یک بسیجی واقعی

تبادل لینک نه یک خواهش یا اصرار آزاردهنده که یک اصل از اُصول مهم وبلاگ نویسی حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای در این فعالیت است.
اگر این وبلاگ را مورد عنایت ویژۀ خود قرار دادید، محبت بفرمایید حتماً اطلاع بدهید.
"مرد مفرد"

دانشجوی همیشگی مدیریت
مرد مفرد

در دایره ٔ ملک تویی نقطه ٔ مفرد
ره نیست در این دایره همتا و قرین را

عاشق نوشتن هستم؛
یک بلاگفایی سابق!
با بیش از 20سال تجربه!!
اینجانی مکانی است که دغدغه‌هایم و آنچه را که احساس می‌کنم شاید برای دیگران مفید باشد، ماندگار می‌کنم.
از توجهتان متشکرم.